Gökçebayır

Çanakkale Ezine Bergaz Gökçebayır

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ BORÇ YAPILANDIRMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Bireysel ve Grup Bazlı Gelir Getirici Projeler ile Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında fayda sahiplerinin geri ödemeleri ile ilgili olarak Fon Kurulu’nun 
01.09.2016/4 sayılı kararı ile yapılandırılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda;

       a) 2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21.10.2016) önce borcun muaccel hale geldiği durumlarda; ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahipleri tarafından,
25/03/2015 tarih ve 2015/2 sayılı Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan
yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, 31/12/2017 tarihine kadar ilgili SYD Vakfına
başvuruda bulunulması durumunda, yasal takip işlemleri nedeniyle varsa yapılan masrafların
fayda sahipleri tarafından ödenmesi şartıyla, yasal takip işlemleri durdurularak toplam borcun;
ilk taksit tarihi 01/01/2019 olmak üzere 5 yılda 5 eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılması,
      Belirlenen sürede başvuruda bulunulmaması ya da yapılandırma sonrası taksitlerden herhangi birinin belirlenen vadelerde ödenmemesi halinde mevcut olan uygulamaya göre borcun tahsiline devam edilmesi,

      b) Kaynak aktarımı tamamlanmış olan projelerde; fayda sahiplerinden borcu muaccel hale gelmemiş olan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahipleri ile ilgili olarak, 25/03/2015 tarih ve 2015/2 sayılı Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın (yapılandırmadan yararlanmışsa yapılandırma sözleşmesi tarihi baz alınarak) 31/12/2017 tarihine kadar İlgili SYD Vakfına başvuruda bulunulması durumunda, fayda sahiplerinin kalan borçlarının 2 yıl ertelenmesi ve borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen vade tarihleri baz alınarak kalan taksitlerin ilk taksit vade tarihine göre teselsül ettirilmesi,

       c) 2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21/10/2016) müracaat süresinin sonuna kadar Vakıflarca yasal takip işlemlerinin başlatılmaması gerektiği belirtilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress