Gökçebayır

Çanakkale Ezine Bergaz Gökçebayır

Çiğ süt devlet desteği

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Bakanlığın 2016 ve 2017 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.​ Başvuru Süreçleri ​ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMALARI TEBLİĞ NO:2014/60 (SÜT TOZU DESTEKLEMESİ) Destekleme Ödemesi bünyesinde süt tozu kullanılan  ürünün ihracatını gerçekleştiren ihracatçı firmalara yapılır. İhracatçı firmalar, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bünyesinde …

Proudly powered by WordPress