Gökçebayır

Çanakkale Ezine Bergaz Gökçebayır

Arıcılık devlet desteği

Arıcılık Desteği ​ Birime Destek Arılı kovan ​ 10 TL/adet​ Başvuru Süreçleri​ ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ Üretici, şahsen veya birliği aracılığı ile arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.  Arılı kovanlar il/ilçe müdürlüğünce tespit edilir. Gezginci arıcıların tespit tutanakları işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Desteklenecek kovan sayısı, üretim verileri ve diğer bilgiler Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ne girilir. AKS’den …

Proudly powered by WordPress