Gökçebayır

Çanakkale Ezine Bergaz Gökçebayır

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ BORÇ YAPILANDIRMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Bireysel ve Grup Bazlı Gelir Getirici Projeler ile Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında fayda sahiplerinin geri ödemeleri ile ilgili olarak Fon Kurulu’nun 01.09.2016/4 sayılı kararı ile yapılandırılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda;        a) 2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21.10.2016) önce borcun muaccel hale …

Proudly powered by WordPress